Cover-tekst

Als Maje Arlo met twee vrienden net na de millenniumwisseling een jungletocht in Borneo maakt, verwezenlijken zij een jongensdroom. Of bezweren zij er een midlifecrisis mee? Door de kaalslag van de houtkapfirma’s zal er steeds minder te zien zijn. Terwijl het oerwoud gekapt wordt ontmoeten zij de laatste in het bos levende mensen. Maar de tocht is zwaar en stelt hun vriendschap op de proef.
Majes gedachten worden ondertussen beheerst door die jeugdliefde uit de jaren ’80. Met Mirte was hij 'soulmates' voor het leven - dachten ze. Het breed gevoelde verzet tegen kernenergie en woningleegstand - de krakers en actievoerders met hun wilde muziek - zij horen erbij. Het vormde het decor van hun liefde.
En die liefde - was dat anders dan nu, of eigenlijk hetzelfde? Net als door de tijden heen: die zoete, obsessieve, onmogelijke liefde. Het mislukken van werkelijke communicatie ondanks de beste bedoelingen. Daarover gaat 'Met zijn grote gonzende hoofd'. Zowel Maje en Mirte als de drie vrienden in de jungle slagen er niet in hun oprechte bedoelingen duidelijk te maken.